Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

Η "Άλφαβήτα" μας!


Η "Αλφαβήτα" διακοσμεί και τις 2 τάξεις του νηπιαγωγείου μας έτσι ώστε τα παιδιά να αντιστοιχούν το κάθε γράμμα με την αντίστοιχη λέξη.