Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012

Τα ονόματά μας!!

Μία από τις πρώτες  αναγνωστικές δραστηριότητες στο Νηπιαγωγείο είναι αυτές που σχετίζονται με τα ονόματα των παιδιών.Τα νήπια αρχίζουν σιγα σιγά να αναγνωρίζουν το όνομα τους αλλά και των φίλων τους, προσπαθούν να το γράψουν μόνα τους τα μεγαλύτερα παιδιά  ή να το "αντιγράψουν" τα μικρότερα. Βρήκαν το αρχικό γράμμα του ονόματός τους και σε φύλλο εργασίας το στόλισαν όπως ήθελαν, έπαιξαν με τα γράμματα του ονόματός τους και τα έκαναν βαγόνια σε τρένο.Επίσης με τη βοήθεια του ρυζόχαρτου  μπόρεσαν και "έγραψαν" το όνομά τους όπως φαινόταν κάτω από αυτό!