Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2012

Το Πολυτεχνείο!

Στα πλαίσια του εορτασμού της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, τα παιδιά αφού είδαν βίντεο και φωτογραφίες σχετικές με τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, εκφράστηκαν, ζωγραφίζοντας τις εντυπώσεις τους.