Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

Κανόνες της τάξης μας!

Κάθε χρόνο στο Νηπιαγωγείο από τις πρώτες μέρες είναι εμφανής η ανάγκη ύπαρξης κάποιων κανόνων -αποδεκτών συμπεριφορών από τα νήπια,  έτσι ώστε να κυλίσει όμορφα , χαρούμενα και με ασφάλεια η σχολική χρονιά.. Τί επιτρέπεται και τί απαγορεύεται μέσα στη τάξη, πως συμπεριφερόμαστε στην "παρεούλα", πώς χρησιμοποιύμε τα παιχνίδια μας, πώς συμπεριφερόμαστε στους συμμαθητές μας ήταν μερικά από τα ερωτήματα που τέθηκαν για συζήτηση μέσα στην τάξη. Αφού συζητήθηκαν και απαντήθηκαν αυτά τα ερωτήματα από τα ίδια τα παιδιά, οι κανόνες της τάξης καταγράφηκαν και δημιουργήθηκε ένα " Συμβόλαιο" δέσμευσης για την τήρηση αυτών των κανόνων.
Μέσα από το μιμητικό παιχνίδι " Μάντεψε τί λέει ο κανόνας" τα νήπια παρουσίαζαν τους κανόνες στους συμμαθητές τους και αυτοί μάντευαν ποιόν κανόνα παρουσίαζαν!
Όλοι εμείς θα προσπαθήσουμε να τους τηρήσουμε αλλά αν θα τα καταφέρουμε θα το δείξει ο χρόνος..................................