Τετάρτη 9 Απριλίου 2014

Πασχαλινά παιχνίδια γλώσσας!


Τα παιδιά άκουσαν ένα ποίημα της Φιλιώς Νικολούδη για ένα σκανταλιάρη λαγό!
“Στο λαγό με τα μεγάλα αυτιά,
του αρέσει η σκανταλιά.
Κι όλο χώνεται στα σπίτια για να κάνει τη ζημιά.
Έσπασε όλα τα αυγά
που ήταν κόκκινα βαμμένα.
Την υπόλοιπη μπογιά έβαλε σε μία πενα
Έφαγε όλα τα κουλούρια
γύρισε όλα τα καλάθια
κι έβαλε στην κατσαρόλα μέσα στο φαί αγκάθια.
Σαν τελείωσε επήγε να κρυφτεί σε μια γωνιά
Και περίμενε κρυμμένος να γυρίσουν τα παιδιά.
Απ τα γέλια τα πολλά εκουνιόντουσαν τα αυτιά
Τα παιδιά ανακαλύψαν την κρυψώνα στο λεπτό.
Κι από τα αυτιά τραβήξαν το ζημιάρη το λαγό
του βαλαν σκούφο και ποδιά
 για να πλάσει τα κουλούρια και να βάψει τα αυγά….”

   Φιλιώ  Νικολούδη

Όμως δεν άκουσαν  τους στίχους του ποιήματος ολόκληρους αλλά ....μισοτελειωμένους! Και επειδή τα παιδιά του νηπιαγωγείου μας διαθέτουν μεγάλη φαντασία  συμπλήρωσαν τους στίχους όπως νόμιζαν αυτά καλύτερα!

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΟΥΣ  ΠΟΝΤΙΚΟΦΑΓΩΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΧΟΥΣ
(Τα παιδιά συμπληρώσανε στο ποίημα τις ομοιοκαταληξίες που νομίζουν ότι ταιριάζουν)
Στο λαγό με τα μεγάλα αυτιά(αυτιά)
του αρέσει η πασχαλιά( σκανταλιά).
Κι όλο χώνεται στα σπίτια για να κάνει τη σκανταλιά ( ζημιά).
Έσπασε όλα τα αυγά.( αυγά)
 που ήταν κόκκινα αυγά (βαμμένα).
Την υπόλοιπη μπογιά έβαλε σε μία πινελιά ( πένα).
Έφαγε όλα τα σοκολατένια αυγά ( κουλούρια),
 γύρισε όλα τα πιάτα( καλάθια)
κι έβαλε στην κατσαρόλα μέσα στο φαί πιπέρι (αγκάθια).
Σαν τελείωσε επήγε να κρυφτεί σε μια γωνιά ( γωνιά)
Και περίμενε κρυμμένος να γυρίσουν τα παιδιά ( παιδιά).
Απ τα γέλια τα πολλά, εκουνιόντουσαν τα αυτιά (αυτιά)
Τα παιδιά ανακαλύψαν την κρυψώνα στο ψυγείο (λεπτό).
Κι από τα αυτιά τραβήξαν το ζημιάρη το λαγό ( λαγό)
του βαλαν σκούφο και ποδιά( ποδιά)
 για να πλάσει τα κουλούρια και να βάψει τα αυγά (αυγά)                                                 
Στο τέλος με πολύ χαρά έγιναν και τα παιδιά  λαγοί με μεγάλα αυτιά και σκανδαλιάρικη διάθεση και δραματοποίησαν τους στίχους του ποιήματος!