Τρίτη 27 Μαΐου 2014

Σχήματα και ζωγράφοι!!

Μετά τη γνωριμία μας με τα σχήματα, αναφερθήκαμε στους ζωγράφους που χρησιμοποιούν τα σχήματα στους πίνακές τους.Παρατηρώντας έργα δυο μεγάλων ζωγράφων, του Μοντριάν και του Κλέε βλέπουμε αφηρημένες γεωμετρικές συνθέσεις, όπου κυριαρχούν λεπτές, μαύρες, οριζόντιες ή κάθετες γραμμές και βασικά γεωμετρικά σχήματα.
Piet Mondrian

Paul Klee
 Εμείς στο 5ο Νηπιαγωγείο χρησιμοποιήσαμε  το πρόγραμμα της ζωγραφικής στον Yπολογιστή και την τεχνική του κολάζ για να δημιουργήσουμε τα δικά μας γεωμετρικά έργα τέχνης......