Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014

Με ψαλίδι και χαρτί!

Με πολλή φαντασία τα διάφορα άχρηστα χαρτιά μεταμορφώθηκαν από τα χεράκια των παιδιών σε εντυπωσιακά κολλάζ, αφού πρώτα δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες χρήσης του ψαλιδιού και της κόλλας.