Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

Και στο σπίτι υπάρχουν κανόνες...!

Κανόνες υπάρχουν παντού και μετά από σχετική συζήτηση με τα παιδιά ανέφεραν ότι έχουν και στο σπίτι τους κάποιους κανόνες που τηρούν. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να γράψουν όλοι σε ένα χαρτί με τη βοήθεια των γονιών τους  έναν κανόνα που υπάρχει στο σπίτι τους και να τον παρουσιάσουν την επόμενη μέρα στους συμμαθητές τους.
Από αυτά που ακούσαμε, παρατηρήσαμε ότι όλοι στα σπίτια τους έχουν περίπου τους ίδιους κανόνες. Αποφασίσαμε να τους συγκεντρώσουμε, να τους οπτικοποιήσουμε και να τους πάρουν στο σπίτι να τους "διαβάσουν" στους γονείς τους