Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017

Πολυτεχνείο!

Η επέτειος του Πολυτεχνείου μας έδωσε την αφορμή να γνωρίσουμε τα γεγονότα της περιόδου εκείνης, να μιλήσουμε για τη δημοκρατία, να δούμε και να σχολιάσουμε βίντεο και φωτογραφίες και φυσικά τα παιδιά αποτύπωσαν στις ζωγραφιές τους, τί άλλο; τους φοιτητές να φωνάζουν: Ψωμί-παιδεία-ελευθερία