Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018

Χειμώνας.....

Η νέα χρονιά έδωσε αφορμή για πολλές δραστηριότητες που αφορούσαν τους αριθμούς!
Βρήκαμε ποιοι λείπουν από το 2018, τους μπερδέψαμε και τους βάλαμε στη σωστή τους θέση, το γράψαμε...

αλλά δώσαμε και μορφή στους αριθμούς ανάλογα με τη φαντασία μας...


μιλήσαμε για τις εποχές του χρόνου, για τον χειμώνα και τους μήνες του, βρήκαμε τα χαρακτηριστικά του...


αλλά και τα σημαντικότερα γεγονότα κάθε μήνα...


στολίσαμε τις τάξεις μας περιμένοντας τα χιόνια..

και διαβάσαμε το λαϊκό παραμύθι της Κυράς Καλής και της Κυρά Κακής...