Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011

"Τα Άγια Πάθη μέσα από τη Βυζαντινή Αγιογραφία"

Τα νήπια παρακολούθησαν την παρακάτω παρουσίαση με τίτλο:

"Τα Άγια Πάθη  μέσα από τη Βυζαντινή Αγιογραφία"