Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

"Τα Λαζαράκια"


Την εβδομάδα αυτή ασχοληθήκαμε με τα έθιμα του Πάσχα και σήμερα συγκεκριμένα ζυμώσαν τα παιδιά τα δικά τους "Λαζαράκια". Ακολούθησαν πιστά τις οδηγίες της συνταγής, τα έπλασαν, και στο τέλος δώσαμε τα ταψιά σε δυο μητέρες για να τα ψήσουν. Έπειτα, τα νήπια αντέγραψαν τη  συνταγή, τη στόλισαν και την πήραν μαζί τους στο σπίτι.