Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013

Ενημέρωση γονέων για εγγραφές μαθητών στο Νηπιαγωγείο και στην Α΄Δημοτικού!Ενημερωση γονέων για εγγραφές μαθητών

Εν όψει των εγγραφών νέων μαθητών για το σχ.έτος 2013-14 που θα πραγματοποιηθούν στα δημόσια σχολεία το διάστημα 1-21 Ιουνίου 2013 θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μεταξύ των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο, είναι και τα εξής:
- Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια
-Η οδοντολογική εξέταση
-Συμπληρωμένο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή(Α.Δ.Υ.Μ.)
Μεταξύ των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εγγραφή στην Α’τάξη του δημοτικού σχολείου, είναι τα εξής:
-Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού (μαθητή), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
- Έκδοση πιστοποιητικού οδοντολογικής εξέτασης, όπως επίσης και
- Έκδοση πιστοποιητικών καρδιολογικής και οφθαλμολογικής εξέτασης
- Συμπληρωμένο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή(Α.Δ.Υ.Μ.):

-Το Υπουργείο Υγείας ορίζει, για το χρονικό διάστημα Απρίλιος έως Οκτώβριος 2013, τη συγκρότηση κλιμακίων ιατρών προς διευκόλυνση των διαδικασιών χορήγησης Πιστοποιητικών Υγείας, ώστε να εξυπηρετηθούν οι εγγραφές των ασφαλισμένων στον ΕΟΠΥΥ μαθητών στις δομές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και να συμπληρωθεί το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.).

Η συγκρότηση των εν λόγω κλιμακίων ιατρών αφορά μόνο τις περιπτώσεις διευκόλυνσης για τη χορήγηση Πιστοποιητικών Υγείας που απαιτούνται για την εγγραφή των παιδιών στο Νηπιαγωγείο και στην Α’ τάξη των Δημοτικών Σχολείων καθώς και στη συμπλήρωση των Α.Δ.Υ.Μ. από Παιδιάτρους (γιατην παράλληλη κατάθεση αυτού κατά την εγγραφή).
 οι εν λόγω ενδιαφερόμενοι κατά τις επισκέψεις τους στα πρωινά και απογευματινά ιατρεία των Εξωτερικών Ιατρείων και Κέντρων Υγείας, δεν καταβάλουν το προβλεπόμενο εξέταστρο των πέντε (5) Ευρώ.
Ως περίοδος εξυπηρέτησης των οικογενειών και των μαθητών-τριών από τις προαναφερόμενες μονάδες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ορίζονται οι μήνες Απρίλιος έως Ιούνιος και Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2013, δεδομένου ότι οι εγγραφές για το νέο σχολικό έτος γίνονται τον Ιούνιο, με τη δυνατότητα κατάθεσης σχετικών Πιστοποιητικών Υγείας μέχρι και τον Σεπτέμβριο κάθε έτους και των Α.Δ.Υ.Μ. μέχρι και τον Οκτώβριο αντίστοιχα

-ειδικότερα για το νομό Σερρών ,μπορείτε  από τώρα να απευθύνεστε  στη τοπική μονάδα υγείας του ΕΟΠΥΥ στην οδό Πρίγκιπος Χριστοφόρου 25 και στο τηλέφωνο 2321065493 ‘η αυτοπροσώπως στη τοπική μονάδα υγείας του ΕΟΠΠΥ και ώρες 8-12 καθημερινά για τον έγκαιρο  προγραμματισμό  ραντεβού με γιατρό/ούς, οι οποίοι θα εξετάσουν, συμπληρώσουν και υπογράψουν  το δελτίο και τα πιστοποιητικά υγείας.
(Τα ραντεβού προγραμματίζονται  για Τετάρτη απόγευμα)

-Το έντυπο του Aτομικού Δελτίου Υγείας  και έντυπα Πιστοποιητικά οδοντολογικής, καρδιολογικής , και οφθαλμολογικής εξέτασης θα χορηγούνται  από τη σχολική μονάδα προς διευκόλυνση των γονέων από το μήνα Απρίλιο αλλά και κατά τη διάρκεια Μαϊου και Ιουνίου.

Διεύθυνση 5ου Νηπιαγωγείου Σερρών