Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Αρχαίοι Έλληνες και καθημερινή ζωή!

Μετά από τους μύθους των αρχαίων Ελλήνων τα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον να μάθουν και περισσότερα πράγματα για τους ίδιους τους αρχαίους Έλληνες με τους τόσους μύθους για θεούς, ήρωες και ημίθεους. Πού ζούσαν, με τι ασχολούνταν, τί φορούσαν ήταν τα πρώτα ερωτήματα που τέθηκαν. Μέσα από βιβλία, εικόνες από αγγεία, παρουσιάσεις στον υπολογιστή πήραν τις πρώτες πληροφορίες για τους αρχαίους Έλληνες και προσπάθησαν να συγκρίνουν τη ζωή των αρχαίων Ελλήνων με τη σημερινή εποχή βρίσκοντας κοινά και μη σημεία.Στη συνέχεια φαντάστηκαν σκηνές από την καθημερινή ζωή των αρχαίων Ελλήνων,τις δραματοποίησαν και τις αποτύπωσαν στις ζωγραφιές τους!