Κυριακή 11 Μαρτίου 2018

Επικοινωνώ με τηλέφωνο!!

Ένας ακόμα σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας είναι το τηλέφωνο, το οποίο βέβαια είναι γνώριμο στα παιδιά αλλά πόσα ξέρουν γι αυτό; Είναι ένα άμεσο και γρήγορο μέσο επικοινωνίας και το δοκιμάσαμε στην πράξη παίρνοντας τηλέφωνο στο σπίτι των νηπίων μας που είναι άρρωστα για να μάθουμε τα νέα τους.Επόμενη δραστηριότητα ήταν να δώσουμε το παρακάτω φύλλο εργασίας για να συμπληρώσουν τον τηλεφωνικό αριθμό του σπιτιού τους με στόχο την εκμάθησή του
προσπαθήσαμε να πληκτρολογήσουμε τα νούμερα σ' ένα εικονικό τηλέφωνο
παίξαμε ένα παιχνίδι όπου ο ένας διαβάζει τον τηλεφωνικό αριθμό κι ο άλλος πατάει πάνω στα νούμερα
φτιάξαμε τηλέφωνο από πλαστικά ποτήρια...

μάθαμε τα χρήσιμα τηλέφωνα σε περίπτωση ανάγκης

και τα γράψαμε...
φτιάξαμε κάρτες τόμπολας  με τα χρήσιμα τηλέφωνα


μερικά παιδιά συνεργάστηκαν κι έφτιαξαν ένα αυτοσχέδιο παιχνίδι "φιδάκι" με πιόνια τα παραπάνω οχήματα
Aς παίξουμε κι ένα παιχνίδι...