Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

Εγώ και η οικογένειά μου!

Μετά από την παρουσίαση του εαυτού μας και των φίλων μας ήρθε και η σειρά να παρουσιάσουμε την οικογένειά μας! Μιλήσαμε για τα μέλη των οικογενειών μας, για τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των μελών, τους μετρήσαμε και δημιουργήσαμε με αντιστίχοιση έναν πίνακα αναφοράς. Κάθε παιδί διάλεγε ένα χρωματιστό χαρτάκι για κάθε μέλος της οικογένειάς του και το κολλούσε στον πίνακα αναφοράς, Έτσι μετρήσαμε τα μέλη κάθε οικογένειας, βρήκαμε αυτές που έχουν περισσότερα και λιγότερα μέλη και τις συγκρίναμε.Και φυσικά βάλαμε όλη την αγάπη για την οικογένειά μας μέσα στις ζωγραφιές μας!!!!