Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013

Τα πρώτα βραβειάκια!!

Στην προσπάθειά μας να κάνουμε τα παιδιά να τηρούνε τους κανόνες της τάξης αποφασίσαμε ότι όποιος καθημερινά τους τηρεί θα επιβραβεύεται  με ένα αυτοκόλλητο. Το αυτοκόλλητο θα δινόταν μετά από συζήτηση κα σύμφωνη γνώμη των άλλων παιδιών στο τέλος κάθε μέρας. Αυτός που θα συγκέντρωνε 10 αυτοκόλλητα θα έπαιρνε και το"Βραβείο τήρησης των κανόνων της τάξης"
Μετά από πολλές μέρες προσπάθειας βραβεύτηκαν και οι πρώτοι που συγκέντρωσαν 10 αυτοκόλλητα !