Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014

Αίσωπος!

Μία πολύ ευχάριστη επίσκεψη δεχθήκαμε σήμερα στο νηπιαγωγείο μας! Η κυρία Κατερίνα, συνταξιούχος νηπιαγωγός πλέον και φίλη μας, μας επισκέφθηκε και μας διηγήθηκε μύθους του Αισώπου αλλά με  έναν διαφορετικό τρόπο! 
Τον πρώτο μύθο πού ήταν " Ο λύκος και η γριά" μας τον διηγήθηκε στη γλώσσα του Αισώπου, τα αρχαία ελληνικά. Στη αρχή τα παιδιά έδειξαν να μην καταλαβαίνουν αλλά ακούγοντας με περισσότερη προσοχή τον μύθο εντόπισαν λέξεις που τις χρησιμοποιούμε κι εμείς στην καθημερινή μας ομιλία και κατάλαβαν για ποιό μύθο πρόκειται.
Ο μύθος στα αρχαία ελληνικά:
 ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΥΣ
 Λύκος λιμώττων περιήει ζητών τροφήν. Γενόμενος δέ κατά τινα τόπον, ήκουσε παιδίου κλαίοντος καί γραός λεγούσης αυτώ’  «Παύσαι τού κλαίειν’ ει δέ μή, τή ώρα ταύτη επιδώσω σε τώ λύκω». Οιόμενος δέ ο λύκος ότι αληθεύει η γραύς, ίστατο πολλήν εκδεχόμενος ώραν. Ώς δ’ εσπέρα κατέλαβεν, ακούει πάλιν της γραός κολακευούσης τό παιδίον και λεγούσης αυτώ’ «Εάν έλθη ο λύκος δεύρο, φονεύσομεν, ώ τέκνον, αυτόν». Ταύτα ακούσας ο λύκος επορεύετο λέγων’ «Εν ταύτη τή επαύλει άλλα μέν λέγουσιν, άλλα δέ πράττουσιν».
Και στα νέα ελληνικά:
Ο ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ Η ΓΡΙΑ
Ένας πεινασμένος λύκος τριγυρνούσε αναζητώντας τροφή.
Φτάνοντας σε κάποιο τόπο, άκουσε ένα παιδί που έκλαιγε και μία γριά που έλεγε σε αυτό.
«Πάψε να κλαις! Αλλιώς , τώρα αμέσως, θα σε δώσω στο λύκο να σε φάει».
Επειδή δε ο λύκος νόμιζε, ότι η γριά λέει την αλήθεια, στεκόταν περιμένοντας πολλή  ώρα.
Όταν όμως έπιασε το βράδυ ακούει πάλι τη γριά, να καλοπιάνει το παιδί και να του λέγει.
«Εάν έλθει ο λύκος, εδώ, θα τον σκοτώσουμε , παιδί μου». 
Ακούγοντας αυτά ο λύκος σηκώθηκε και έφυγε λέγοντας.
Σ΄ αυτό το αγροτόσπιτο άλλα λένε  και άλλα κάνουν
 
Τον δεύτερο μύθο του Αισώπου που λέγεται "Ο Ερμής και ο ξυλοκόπος"  η κυρία Κατερίνα μας τον διηγήθηκε  μέσα από μια απολαυστική παράσταση κουκλοθεάτρου η οποία ενθουσίασε τα παιδιά. Την ευχαριστούμε πολύ!

Μπορείτε να δείτε και να ακούσετε τους μύθους μας στα παρακάτω βίντεο: