Κυριακή 29 Απριλίου 2018

Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο για το σχολ. έτος 2018-19.

Το 5ο Νηπιαγωγείο Σερρών ενημερώνει ότι οι εγγραφές  των νηπίων για το σχολικό έτος 2018-19 αρχίζουν την Τέτάρτη 2 Μαΐου 2018 και λήγουν την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018.
Στο Νηπιαγωγείο εγγράφονται μαθητές που γεννήθηκαν τα έτη  2013 και 2014.
 Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή μαθητών στο Νηπιαγωγείο, που προβλέπονται από το άρθρο  6, του ΠΔ 79/2017 είναι
  1. ·          Πιστοποιητικό γέννησης του Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του νηπίου στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια.(Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο)
  2. ·        Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  3. ·             Αποδεικτικό στοιχείο του γονέα-κηδεμόνα του νηπίου για τη διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του.(Λογαριασμός Δ.Ε.Η., σταθερής τηλεφωνίας., ύδρευσης, κινητής τηλεφωνίας, Εκκαθαριστικό εφορίας)
  4. ·    Δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου. (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση του γονέα)
  5. ·           Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή –ΑΔΥΜ (Θα δοθεί από το Νηπιαγωγείο κατά την ημέρα εγγραφής)
  6.  Αίτηση του Γονέα- Κηδεμόνα – Υπεύθυνη Δήλωση  (Θα δοθεί από το Νηπιαγωγείο κατ την ημέρα εγγραφής)