Παρασκευή 27 Απριλίου 2018

Σχήματα!

Από τα σημεία στις γραμμές κι από τις γραμμές στα σχήματα...! Μέσα από μια διασκεδαστική  ιστορία: ''Οι κουτοχωρίτες στην πόλη'' γνωρίσαμε το σχήμα του κύκλου ...

 και όλα τα υπόλοιπα σχήματα...
παρατηρήσαμε τις ομοιότητές τους με τα γεωμετρικά στερεά...
και φτιάξαμε πολλές εργασίες και κολάζ...