Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2012

Το Πολυτεχνείο!

Στα πλαίσια του εορτασμού της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, τα παιδιά αφού είδαν βίντεο και φωτογραφίες σχετικές με τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, εκφράστηκαν, ζωγραφίζοντας τις εντυπώσεις τους.