Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022

Αποκριάτικοι κλόουν!!

 Έναν κλόουν με σχήματα ζωγράφισαν οι μαθητές του νηπιαγωγείου μας ακολουθώντας τις οδηγίες μέσα από μια παρουσίαση εικόνων...

και έτοιμοι οι κλόουν μας να μας διασκεδάσουν με τις αστείες γκριμάτσες τους!!


και μια και γνωρίσαμε τα σχήματα τα σχεδιάσαμε με πλαστελίνη....
κατασκευάσαμε κλόουν για να στολίσουμε τις τάξεις μας...

Οι κλόουν μας όμως τους αρέσουν μόνο πράγματα που το αρχικό τους γράμμα αρχίζει από τη φωνούλα κ,κ όπως η λέξη κλόουν! Tρώνε κεράσια και κέικ και κολοκυθάκια, κάνουν κωλοτούμπες και φοράνε καπέλα κόκκινα! Τα παιδιά ψάξανε πολύ και βρήκανε ποια πράγματα που αρχίζουν από Κ,κ  αρέσουν στους κλόουν μας!Ας ανακαλύψουμε  και το αρχικό γράμμα από αποκριάτικες λέξεις...


και επειδή η Τσικνοπέμπτη είναι μέρα χαράς και διασκέδασης έτσι και εμείς διασκεδάσαμε με το παραδοσιακό γαϊτανάκι και με παιχνίδια στην αυλή μας!!Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022

Εγγραφές νηπίων για το σχολικό έτος 2022-23

 Οι εγγραφές στα νηπιαγωγεία  για το σχολικό έτος 2022-23 θα γίνουν από τις 1 μεχρι 20 Μαρτίου 2022

Κατόπιν τούτου παρακαλούνται, οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που θα εγγραφούν στο νηπιαγωγείο μας  να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το νηπιαγωγείο  πριν το επισκεφθούν.
Το τηλέφωνο επικοινωνίας του Νηπιαγωγείου ειναι 2321045632
Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε  σχετικά με τη διαδικασία των εγγραφών.

Εγγραφές μαθητών στα νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-23

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, από το σχολικό έτος 2022-2023 θα γίνονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής,
Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ 
 Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-22, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2017 και το 2018 Η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών είναι υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της χώρας.
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Ι. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:
  •  Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
  •  Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). 
  •  Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του. 
Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα: 
α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή (παρ. 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β 1767). Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,
β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας, 
γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την Διευθυντή/ρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας. 
δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,
ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και
 στ) επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο/η Προϊστάμενος/η-Διευθυντής/ρια του Νηπιαγωγείου
Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β 1767) οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα. 
Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται : 
α) η αίτηση εγγραφής και τα δικαιολογητικά για το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα ή/και το τμήμα πρόωρης υποδοχής 
β) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 Εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)
 γ) Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, ή άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 α του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α΄ 25). 
5 δ) Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ. 
Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του.

Μπορείτε να δείτε  τις οδούς που ανήκουν στο 5ο Νηπιαγωγείο Σερρών

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο

Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022

Ο Αρλεκίνος- Γνωριμία με τα σχήματα!!

 Η Αποκριά πλησιάζει! και τι καλύτερο να αρχίσουμε με ένα αγαπημένο παραμύθι της Ζωρζ Σαρή που μας μιλαει γαι μασκαράδες, χορούς και με πολλή φαντασία μας ταξιδεύει στη Βενετία!

Ο Αρλεκίνος και η στολή του μας δίνει αφορμή για πολλές δραστηριότητες! Ας γνωρίσουμε το σχήμα του ρόμβου  και ας το αναγνωρίσουμε σε διάφορα αντικείμενα. Με τη φαντασία μας ας αποφασίσουμε τι θα μπορούσε να γίνει ένας ρόμβος! Ένας χαρταετός, ένα ψαράκι, ένα κομμάτι γλυκό....


Μπορούμε να ντύσουμε με ρόμβους τον αρλεκίνο μας....

και να φτιάξουμε μια γαντόκουκλα ...


το όνομα του Αρλεκίνου αρχίζει από τη φωνούλα Α, α και ο Αρλεκίνος μας προτιμάει να κρατά μπαλόνια που μέσα τους έχουν γραμμένες λέξεις που αρχίζουν από Α α....
Ανακαλύπτουμε ότι ένας ρόμβος είναι 2 τρίγωνα και μέσα από μια ιστορία της Ειρήνης Πετρίδου ενός κλόουν που έχασε το καπέλο του αναγνωρίζουμε και το σχήμα του τριγώνου....


στολίσαμε το καπέλο του κλόουνΠέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022

Σκέφτομαι πριν το πετάξω...

 Το θέμα  της διαχείρισης απορριμμάτων είναι από τα πιο βασικά για τη Θεματική  της Οικολογικής Συνείδησης και αυτό γιατί αφορά άμεσα την ποιότητα ζωής και μπορεί να επιτευχθεί μεγάλη αλλαγή στη  διαχείριση του προβλήματος με μόνο μικρές αλλαγές στις συνήθειες των ατόμων. Επειδή είναι γνωστό πως  όσο νεότερος είναι ένας άνθρωπος τόσο πιο ανοιχτός στην υιοθέτηση νέων συνηθειών αλλά και στη  διαμόρφωση στάσεων, το Εργαστήριο Δεξιοτήτων “Σκέφτομαι πριν το πετάξω” επιλέχθηκε να επεξεργαστεί από τα παιδιά του νηπιαγωγείου.

Σκοπός είναι η ενημέρωση, , ευαισθητοποίηση και η διαμόρφωση  ενός νέου τρόπου σκέψης σχετικά με την κατανάλωση και διαχείριση των άχρηστων υλικών

Για την επιλογή των επιμέρους θεματικών λαμβάνεται υπόψη η ηλικία των μαθητών και γι’ αυτό, πρώτον, δεν θεωρείται τίποτα γνωστό και διδαγμένο και, δεύτερον, περιορίζεται θέματα  εύκολα αντιληπτά  όπως ο κύκλος ζωής του υλικού, αφήνοντας για αργότερα έννοιες όπως η κομποστοποίηση και η κυκλική οικονομία.

Διάρκεια: 7 εβδομάδες. Περίοδος υλοποίησης: Δεκέμβριος – Ιανουάριος 2021-22

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί  Ευαγγελία Κυριαζίδου Ευαγγελία Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη Μπεχτσή

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο

( Με στόχο να αναγνωρίσουν τι είδους σκουπίδια παράγουμε, τα υλικά από τα οποία φτιάχνονται και τον κύκλο ζωής τους. Να καταγράφουν δεδομένα και να εξάγουν συμπεράσματα. Να αναπτύξουν δεξιότητες σκέψης)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. «Σκουπιδοανασκαφή»: Καταγράφουμε και αναλύουμε τα σκουπίδια της τάξης μας. Από ποιο υλικό είναι φτιαγμένο το προϊόν; 


2. «Που πηγαίνουν τα σκουπίδια;» Δίνουμε λεζάντες σε φωτογραφίες από χωματερές.
Τι θα μπορούσαμε να πετάξουμε σε ένα κάδο σκουπιδιών;3.Ο κύκλος ζωής ενός πλαστικού μπουκαλιού: 
Παρακολουθήσαμε ένα βίντεο σχετικά με την ιστορία 3 πλαστικών μπουκαλιών που χρησιμοποιήθηκαν και πετάχτηκαν….

Βάζουμε στη σωστή σειρά! 
Τα μπουκάλια μας μπορεί να έφτασαν στη χωματερή, στη θάλασσα να τα φάνε τα ψάρια, σε εργοστάσιο ανακύκλωσης ή σε ένα λιβάδι ανάμεσα σε όμορφα λουλούδια...ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2ο

«Τι θα κάνουμε με τα σκουπίδια;»

  Δεν πετάμε, ανακυκλώνουμε!

 ( Με στόχο να κατακτήσουν τη διαδικασία ανακύκλωσης στον μπλε κάδο κ.α. Να επαναχρησιμοποιούν με δημιουργικό τρόπο άχρηστα υλικά.)
  1. «Ανακύκλωση» Τι είναι η ανακύκλωση; πως λειτουργεί ο μπλε κάδος; Τι άλλο μπορούμε να ανακυκλώσουμε; (π.χ. μελάνια, λάμπες, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, ρούχα, μπαταρίες, γυάλινα μπουκάλια).
 2).3Rs:  Εισαγωγή στην έννοια των 3Rs: Ιδέα για περιορισμό, επαναχρησιμοποίηση, υπερκύκλωση, ανακύκλωση για 4 άχρηστα υλικά. 
Παρακολουθήσαμε ένα βίντεο της ελληνικής εταιρίας αξιοποίησης ανακύκλωσης σχετικά με το τι μπαίνει στον μπλε κάδο…   
Παίζουμε ένα παιχνίδι : ‘’Τα σκουπίδια χορεύουν’’. Τα παιδιά κρατάνε από ένα αντικείμενο ‘’σκουπίδι’’ και με το στοπ , ρίχνουν στον «μπλε κάδο» μόνο αυτά που πρέπει..

Ξεχωρίσαμε από τα σκουπίδια που συλλέξαμε αυτά που είναι φτιαγμένα από  πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο, λευκοσίδηρο για να τα πάμε στον μπλε κάδο που βρίσκεται έξω από την αυλή του σχολείου μας…Ξεχωρίσαμε τα αντικείμενα που μπαίνουν στον μπλέ κάδο....
και μετρήσαμε...


Ετοιμάζουμε ένα φυλλάδιο με οδηγίες σχετικά με το τι πετάμε στον μπλε κάδο για να το πάρουν στο σπίτι και να το διαβάσουν στους γονείς τους


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3ο

Εκπαιδευτική ρομποτική στο νηπιαγωγείο –  beebot:  Δραστηριότητα υπολογιστικής σκέψης

Πως θα φτάσω στον μπλε κάδο; Βοηθήστε με!

Το μελισσάκι μας – beebot θέλει να φτάσει στον μπλε κάδο ανακύκλωσης

Τα παιδιά μπορούν να προγραμματίσουν και να δουν να ανταποκρίνεται το ρομπότ. Αντιλαμβάνονται ότι ελέγχουμε το ρομπότ μέσα από τις ενέργειες που εισάγουμε εμείς σε αυτό και εξοικειώνονται με την αλγοριθμική σκέψη. Αποκτούν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, κριτικής και υπολογιστικής σκέψης, κωδικοποίησης και προγραμματισμού.Τι άλλο μπορούμε να ανακυκλώσουμε;
- Παρατηρούμε τον κάδο ανακύκλωσης μπαταριών και τον κάδο ανακύκλωσης χαρτιού του νηπιαγωγείου μας
Βλέπουμε εικόνες από άλλους κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών και κάδους για  λαμπτήρες


Παρακολουθούμε ενδεικτικά το βίντεο για τις ηλεκτρικές συσκευές:

 
Που καταλήγουν οι μπαταρίες όταν δεν ανακυκλώνονται;

και ανακυκλώσαμε τις μπαταρίες που είχαμε στο σπίτι μας....

2).3Rs:  Εισαγωγή στην έννοια των 3Rs: Ιδέα για περιορισμό, επαναχρησιμοποίηση, υπερκύκλωση, ανακύκλωση για 4 άχρηστα υλικά.

Ταΐστρες για τα πουλιά Επαναχρησιμοποιούμε με δημιουργικό τρόπο άχρηστα υλικά

Τα άδεια κουτιά από γάλα μετατρέπονται από τα παιδιά σε ταΐστρες για πουλιά σε συνεργασία με τις κυρίες Αγγελική και Χρυσάνθη από τον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης που μας βοήθησαν να φτιάξουμε ταΐστρες για όλα τα πουλάκια που θα μείνουν το χειμώνα στην περιοχή μας έτσι ώστε να τα φροντίσουμε να έχουν τροφή για να μπορέσουν να επιβιώσουν!!! 


Τι θα κάνουμε με τα σκουπίδια

Στόχοι: Να επαναχρησιμοποιούν με δημιουργικό τρόπο άχρηστα υλικά. Να συνθέτουν τις γνώσεις τους δημιουργικά και κριτικά. 

Χριστουγεννιάτικες κατασκευές: Επαναχρησιμοποιούμε με δημιουργικό τρόπο άχρηστα υλικά

Το ρολό από το χαρτί κουζίνας γίνεται κατάρτι για το χριστουγεννιάτικο καραβάκι και τα κλαδιά ενός παλιού έλατου το διακοσμούν


Τα παλιά CD μετατρέπονται σε στολίδια του χριστουγεννιάτικου δέντρου


-          Οι χάρτινες αυγοθήκες γίνονται «πεινασμένες κάμπιες» με αφορμή το παραμύθι του Eric Carle “Μια πολύ πεινασμένη κάμπια»

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4ο

Τα πλαστικά δεν είναι πια φανταστικά!
  Ασχολούμαστε με το μεγάλο θέμα των πλαστικών. Ενεργοποιούμε το ενδιαφέρον των παιδιών για το θέμα και εμπλουτίζουμε τις γνώσεις τους, για τις επιπτώσεις των πλαστικών
  -Να αναγνωρίσουν τα πλαστικά ως μια σημαντική πηγή θαλάσσιας ρύπανσης. Να αναπτύξουν ενσυναίσθηση και αίσθημα ευθύνης προς τα ζώα.
  Μαθαίνουμε για τα πλαστικά ότι μπορούν να γίνουν μια σημαντική πηγή θαλάσσιας ρύπανσης που βλάπτει τους θαλάσσιους οργανισμούς, τα πουλιά και τα ζώα που τρέφονται από αυτούς    Δραστηριότητες:
   Ιστορία: «Που πήγαν τα παπάκια;»
Πριν πολλά χρόνια, το 1992, σε ένα μεγάλο φορτηγό πλοίο φορτώθηκαν εμπορεύματα για να μεταφερθούν από την Κίνα στην Αμερική. Κατά τη διαδρομή το πλοίο ήρθε αντιμέτωπο με μία σφοδρή καταιγίδα. Από τα ψηλά κύματα που χτυπούσαν με μανία το πλοίο, κάποια κιβώτια έφυγαν από τη θέση τους, αναποδογύρισαν και έπεσαν στη θάλασσα. Μαζί με άλλα εμπορεύματα έπεσαν στα νερά και 28.000 κίτρινα πλαστικά παπάκια από αυτά που συντροφεύουν τα μικρά παιδιά στο μπάνιο τους.

Με αφορμή την πραγματική ιστορία ζητάμε από τα παιδιά να φανταστούν:
Ποια πιστεύετε ότι ήταν η μοίρα τους; Τι τους συνέβη; Συζητάμε τις πιθανές  εκδοχές της ιστορίας.
Προκύπτει φύλλο εργασίας με τις απαντήσεις των παιδιών

Οι απαντήσεις των παιδιών:

-        Μερικά παπάκια έφτασαν στην Κρήτη

-  Ένα παπάκι έφτασε έξω από τη Θεσσαλονίκη

-  Τα παπάκια πήγαν σε όλες τις χώρες

-   Μερικά παπάκια τα έφαγαν τα ψάρια

-  Τα παπάκια έφτασαν στο Βόρειο Πόλο

Τα παπάκια έφτασαν στο Νότιο Πόλο

Ένα παπάκι το βρήκε ένα παιδάκι που κολυμπούσε με το σωσίβιό του και το πήρε στο σπίτι του για να παίζει με αυτά

-  Μερικά παπάκια τα έφαγε μια φάλαινα

Μπορεί να τα έφαγαν οι γλάροι

      - Έφτασε στη Νότια θάλασσα και συνάντησε πολλά δελφίνια
       - Στη Σουηδία έφτασε πάνω σε ένα χταπόδι
       - Πήγε σε μια ακτή και το βρήκε ένα παιδάκι και το πήρε για να το παίξει        
       - Το βρήκε μια χελώνα
       -  Ένα μεγάλο κύμα το έφτασε πάνω σε ένα βουνό.
       -  Έφτασε σε ένα ποτάμι και το έβλεπαν τα παιδιά πάνω από μια γέφυρα
       - Έφρασε σε μια ακτή και σταμάτησε δίπλα σε ένα αστερία

Παρακολουθούμε το σχετικό βίντεο με τη συνέχιση της ιστορίας που μας εξηγεί τι έγινε τελικά με τα
παπάκια…

  

Συζητάμε για τις επιπτώσεις της ρύπανσης από πλαστικά ειδικά στις θάλασσες και παρακολουθούμε σχετικό βίντεο...


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5o
  Διαχείριση απορριμμάτων στο σχολείο μας και στο σπίτι μας!
Πως θα μπορούσαμε να μειώσουμε τα απορρίμματα;
Τα παιδιά προτείνουν λύσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων....

Οι ιδέες των παιδιών:

-        Χρησιμοποιούμε παγούρι για να πιούμε νερό στο σχολείο και όχι πλαστικό μπουκάλι μιας χρήσης και στο σπίτι χρησιμοποιούμε γυάλινο ποτήρι ή πλαστικό επαναχρησιμοποιούμενο

-        Βάζουμε το κολατσιό μας για το σχολείο σε πλαστικό τάπερ αντί για αλουμινόχαρτο ή πλαστικό σακουλάκι.

-         Μπορούμε στο νηπιαγωγείο και στο σπίτι μας να κάνουμε ανακύκλωση συσκευασιών, μπαταριών

-        Χαρίζουμε τα παιχνίδια μας που δεν τα θέλουμε πια, σε άλλα παιδιά ή στο νηπιαγωγείο

-        Δεν ξοδεύουμε πολλά χαρτιά για να ζωγραφίζουμε και χρησιμοποιούμε τα μικρότερα κομμάτια για άλλες κατασκευές

-        Να μη χρησιμοποιούμε μαχαιροπίρουνα πλαστικά μιας χρήσης γιατί δεν ανακυκλώνονται

-        Πρέπει να τρώμε όλο το φαγητό μας, ή να το αφήνουμε για άλλη φορά. Να μην πετάμε φαγητά!!

-        Δεν πετάμε τα ρούχα μας όταν δεν τα χρειαζόμαστε πια, αλλά να τα χαρίζουμε στα μικρότερα αδέρφια μας ή σε άλλα παιδάκια

-        Να διορθώνουμε τα παπούτσια μας ή να τα χαρίζουμε σε άλλους και όχι να τα πετάμε

-        Αν θέλουμε να διαβάσουμε πολλά βιβλία, καλό είναι να τα δανειζόμαστε από την βιβλιοθήκη ή από άλλους ανθρώπους


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6ο
Ο πλανήτης κινδυνεύει!
Να συνειδητοποιήσουν τα είδη και τις πηγές των απορριμμάτων που ρυπαίνουν τους δημόσιους χώρους. Να εισαχθούν στην έννοια της Επιστήμης των πολιτών μέσω της συλλογής στοιχείων και της κοινωνικής προφοράς ταυτόχρονα.
-Βλέπουμε σχετικά βίντεο με την μόλυνση του περιβάλλοντος
- -Προτείνουμε ιδέες για τις ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε για την προστασία του περιβάλλοντος
- Διαβάζουμε βιβλία σχετικά με το περιβάλλον που έχουν φέρει τα παιδιά στο νηπιαγωγείο

.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 7ο
Ανακεφαλαίωση- Αναστοχασμός
Να χρησιμοποιούν πρότερες γνώσεις για τη λήψη γρήγορων αποφάσεων.
  Να συνθέτουν ένα πολυτροπικό κείμενο (αφίσα).
Φτιάξαμε μια ηλεκτρονική αφίσα με τα δικά μας συνθήματα


  α) Σκυταλοδρομία ανακύκλωσης: Γρήγορα τη σωστή απόφαση για να μην χάσει η ομάδα! 
- Τα παιδιά απαντούν σε ερωτήσεις και τους δίνεται αναμνηστικό ‘’Δίπλωμα Ανακυκλωτή’’