Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017

Ο χρόνος κυλά......

Μια νέα χρονιά ξεκινά και μας δίνει την ευκαιρία να ασχοληθούμε στο νηπιαγωγείο με την έννοια του χρόνου. Το έτος, οι εποχές, οι μήνες είναι σύνθετες έννοιες που δύσκολα τα νήπια μπορούν να τις καταλάβουν γι αυτό προσπαθούμε μέσα από ιστορίες και  παιχνίδια να τις προσεγγίσουμε.
Ξεκινήσαμε με την αλλαγή τους έτους στον πίνακα αναφορά μας που από 2016 τώρα έγινε 2017. Παρατηρήσαμε την αλλαγή του τελευταίου ψηφίου, παίξαμε με τους αριθμούς που αποτελούν το 2017, τους μπερδέψαμε και το βρήκαμε ανάμεσα σε άλλους αριθμούς!
φύλλο εργασίας μαθηματικών

φύλλο εργασίας μαθηματικών

Ακούσαμε και μάθαμε  ένα παιδικό τραγούδι που μιλάει για το γερο χρόνο, τους μήνες παιδιά του και τα σπιτάκια τους τις εποχές......


Μιλήσαμε για την εναλλαγή των εποχών, τα χαρακτηριστικά της κάθε μιας, τη σειρά τους. 
Μέσα στα χαρτονένια  σπιτάκια των εποχών τα παιδιά  μοίρασαν τους μήνες που αντιστοιχούν σε κάθε εποχή - σ αυτό βοήθησαν και τα playmobil- , βάλαμε τα ονόματα των μηνών, τους μετρήσαμε....
μήνες και εποχές...

τα σπιτάκια των εποχών...
Ζωγράφισαν όποια εικόνα τους άρεσε από το τραγούδι..

ο γερο χρόνιος και οι εποχές...


ο γερο χρόνιος και οι εποχές...

ο γερο χρόνιος και οι εποχές...

ο γερο χρόνιος και οι εποχές...

ο γερο χρόνιος και οι εποχές...

ο γερο χρόνιος και οι εποχές...

και σε φύλλο εργασίας  αντιστοιχίσαμε σε κάθε εποχή τους μήνες που της αντιστοιχούν.

φύλλο εργασίας μαθηματικών.