Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019

Ας ταξιδέψουμε με τη μουσική.....

Ευκαιρία να γνωρίσουμε χαρακτηριστικά τραγούδια και χορούς από τις διάφορες περιοχές της πατρίδας μας. Στον παρακάτω χάρτη μπορείτε βάζοντας τον κέρσορα του ποντικιού σε κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα θα ακούσετε καποιο χαρακτηριστικό τραγούδι της περιοχής...και στο παρακάτω παιχνίδι μπορείτε να δοκιμάσετε να αντιστοιχίσετε το τραγούδι με το αντίστοιχο γεωγραφικό διαμέρισμα...

καλά μουσικά ταξίδια σε όλους!!