Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020

Φ,φ όπως Φεβρουάριος!

Ο τελευταίος μήνας του Χειμώνα ήρθε κι εμείς γνωρίσαμε τα χαρακτηριστικά του μέσα από το βιβλίο''Τα παιδιά του Χειμώνα'' και την ιστορία "Τα παιχνίδια του Φλεβάρη"
Ζωγραφίσαμε ότι μας εντυπωσίασε από την ιστορία...
Γνωρίsαμε το γράμα Φ, φ και το βάλαμε κοντά στα φωνήεντα έτσι ώστε να ακούγεται δυνατά,βρήκαμε λέξεις που αρχίζουν από φα, φε, φι, φο,


κάναμε ένα φύλλο εργασίας ......

Τα νήπια περιέγραψαν λέξεις που αρχίζουν από το γράμα αυτό και οι συμμαθητές τους έβρισκαν αυτό που περιέγραφαν. Τις περιγραφές τους μπορείτε να τις ακούσετε στο παρακάτω παιχνίδι και να μαντέψετε τις σωστές απαντήσεις...