Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021

Οι αριθμοί 2 και 3 μέσα από μύθους...

Μέσα από έναν μύθο του Αισώπου με τίτλο ¨Οι 2 κατσίκες" γνωρίσαμε τον αριθμό 2....

δραματοποιήσαμε το μύθο, βρήκαμε λύση στο πως θα περάσουν χωρίς να μαλώσουν!
Με ένα παραμύθι για τρεις κατσίκες γνωρίσαμε τις μαθηματικές έννοιες μικρός-μεσαίος- μεγάλος....

Σε φύλλο εργασίας βάλαμε τις εικόνες στη σωστή σειρά για να δείξουμε την εξέλιξη της ιστορίας...


Δραματοποιήσαμε την ιστορία...


Κάναμε αναπαράσταση της ιστορίας και με τα κατσικάκια-παιχνίδια της τάξης μας... 
Τις βάλαμε στη σειρά, πρώτη την μικρή, δεύτερη την μεσαία και τρίτη την μεγάλη...


Μάθαμε πως γράφεται ο αριθμός 3...


Τις αριθμήσαμε με τη σειρά που εμφανίζονται στην ιστορία μας αρχίζοντας από την μικρότερη