Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2013

Η ιστορία της Γέννησης του Χριστού!

Την ιστορία της Γέννησης του Χριστου γνώρισαν τα παιδιά του Νηπιαγωγείου μας σήμερα μέσα από βιβλία και από μία παρουσίαση με αγιογραφίες στον υπολογιστή.
Και η Γέννηση του Χριστού μέσα από τα μάτια των παιδιών του 5ου Νηπιαγωγείου!