Πέμπτη 23 Απριλίου 2015

Ατυχήματα στο σχολείο; Μπορώ να τα αποφύγω!!

 Ο καιρός καλυτέρευσε, οι ηλιόλουστες μέρες μας καλούνε για παιχνίδια στην αυλή και τα ατυχήματα στην αυλή του σχολείου περισσότερα! Ευκαιρία λοιπόν   να μάθουν τα παιδιά τι είναι τα ατυχήματα, να κατανοήσουν τους κινδύνους που διατρέχουν στους χώρους που ζούνε (νηπιαγωγείο, παιδική χαρά, σπίτι, δρόμο, θάλασσα κ.α.), να εντοπίσουν τις αιτίες και τους παράγοντες που ευθύνονται γι’ αυτά και να υιοθετήσουν κανόνες συμπεριφοράς που θα μειώσουν τα ατυχήματα καθώς και να είναι ικανά να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας..
Μέσα από εικόνες και προσωπικές τους εμπειρίες τα παιδιά μίλησαν για ατυχήματα, βγήκαν στην αυλή και φωτογράφησαν συμπεριφορές,  μέρη και παιχνίδια που θα μπορούσαν να εξελιχθούν επικίνδυνα.......
Τις παρατηρήσεις τους και τα συμπεράσματά τους μπορείτε να τα δείτε στο βίντεο και στο φύλλο εργασίας που ακολουθεί!