Τετάρτη 29 Απριλίου 2015

Αριθμοί άμεσης ανάγκης!

Με τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης  (166, 100,199 ) ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα σήμερα στο νηπιαγωγείο και μάθαμε πώς θα μπορούσαμε να τους χρησιμοποιήσουμε, σε ποια περίπτωση θα μπορούσε να μας χρειαστεί ο καθένας από αυτούς και τι θα πρέπει να πούμε όταν καλέσουμε αυτά τα νούμερα
Τα παιδιά συμπλήρωσαν και το παρακάτω φύλλο εργασίας
Και τέλος πήραν στο σπίτι ένα καρτελάκι με τους παραπάνω αριθμούς γιατί μπορεί να χρειαστούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης!!