Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020

Aντίο Νοέμβρη....

Τελευταία μέρα, του τελευταίου μήνα του φθινοπώρου σήμερα και ήρθε η ώρα να αποχαιρετίσουμε τον Νοέμβριο αλλά και το φθινόπωρο!

Προσπαθήσαμε να αναγνωρίσουμε και να γράψουμε τα γράμματα του Νοέμβρη.....Ζητήσαμε από τα παιδιά να αντιγράφουν τη λέξη ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ από δικό μας φύλλο εργασίας το οποίο έβλεπαν οι μαθητές στο WHITE BOARD της ψηφιακής μας τάξης, Αφού αντέγραφαν τη λέξη  ζητήσαμε να αντιγράψουν και τα μπερδεμένα γράμματα που υπήρχαν στο υπόλοιπο λευκό χαρτί. Στο τέλος ζητήσαμε από τους μαθητές μας να κυκλώσουν μόνο τα γράμματα που υπάρχουν μέσα στη λέξη ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ. Το ίδιο μπορούν να κάνουν και στο επόμενο διαδραστικό φύλλο εργασίας


Βρήκαμε πολλές λέξεις που αρχίζουν από τη φωνούλα Ν,ν και τις ζωγραφίσαμε....
ντομάτα

νύφη

νούφαρο

ναύτης


νάνοςνύφη, νεράιδα, νερό

Νη
πιαγωγείο
νυχτερίδα

νηπιαγωγείο


νεράιδα5ο Νηπιαγωγείο Σερρών

                  και ένα βιντεάκι για μια ντροπαλή ντομάτα...