Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020

Η ψηφιακή μας τάξη!

 Το 5ο Νηπιαγωγείο Σερρών όπως και όλα τα νηπιαγωγεία της Ελλάδος βρίσκεται σε αναστολή. Η παραδοσιακή μας τάξη δεν υφίσταται προς το παρόν. Σε μια άλλη μορφή τάξης καλούμαστε  μαθητές και εκπαιδευτικοί να συμμετάσχουμε αλλά και γονείς αυτή τη στιγμή ως πολύτιμοι βοηθοί μας!

Η σύνδεση στις ψηφιακές τάξεις του 5ου Νηπιαγωγείου μετά από πολλά προβλήματα έγινε!! Τα παιδιά ζωγράφισαν τις νέες ψηφιακές τάξεις τους....


Αλλά κι αυτή η τάξη για να μπορεί να λειτουργεί χωρίς προβλήματα έχει κανόνες όπως και η παραδοσιακή τάξη...


   

Σίγουρα μπορούμε να βρούμε το σωστό και το λάθος....