Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2012

Ιανουάριος-το γράμμα Ι,ι

Ο Ιανουάριος μας έδωσε αφορή να γνωρίσουμε το γράμμα Ι,ι!Τα παιδιά είδαν το βίντεο για το γράμμα Ι,ι της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης, βρήκαν  λέξεις που αρχίζουν από αυτό το γράμμα.και στο τέλος συμπλήρωσαν το φύλλο εργασίας!