Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2012

Η αλεπού και τα σταφύλια!!

Την χωρική έννοια του "πάνω" και "κάτω"  επεξεργάστηκαν τα παιδιά του Νηπιαγωγείου μέσα από το μύθο του Αισώπου " Η αλεπού και τα σταφύλια". Αφηγηθήκαμε το μύθο, τα παιδιά έγιναν αλεπούδες που προσπαθούσαν να φτάσουν τα σταφύλια,και οι περισσότεροι στο τέλος καταφέραν να ζωγραφίσουν σε φύλλο εργασίας τα σταφύλια "πάνω" και την αλεπού να προσπαθεί να τα φτάσει "κάτω"!!!