Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

Είμαι εγώ...!

 Το μικρό όνομα είναι ένα από τα πρώτα κείμενα που ασχολείται το παιδί, μία από τις πρώτες λέξεις τις οποίες  αναγνωρίζει  και επιχειρεί  να μάθει  να γράφει. Είναι μέρος της ζωής του παιδιού, είναι η ταυτότητα του , η υπογραφή του. Έτσι λοιπόν διευκολύναμε τα παιδιά να ασχοληθούν με το όνομά τους δίνοντας τα ευκαιρίες , ερεθίσματα και υλικά να το κάνουν. Ιδιαίτερα με το αρχικό γράμμα  μια και είναι αυτό που παρατηρούν πρώτα τόσο στο δικό τους όνομα όσο και στων συμμαθητών τους

Το αναγνωρίσαμε, το στολίσαμε....
ανασυνθέσαμε το όνομά μας με κομματάκια χαρτί... 

αλλά και με καπάκια...


και το παιχνίδι μπορεί να συνεχιστεί στο σπίτι..... 

και μια και το όνομα τους είναι η ταυτότητα τους, ο εαυτός τους στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να δείτε πως απεικόνισε το κάθε παιδί τον εαυτό του!