Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021

Τα φωνήεντα είναι 7 και...φωνάζουν δυνατά!

Τα φωνήεντα είναι εφτα και φωνάζουν δυνατά και μπορούμε να τα ακούσουμε μέσα από ένα χειμωνιάτικο τραγούδι ...
εικόνες χειμωνιάτικες μας ήρθαν στο μυαλό ανάλογες με την κάθε στροφή του τραγουδιού...Αντιστοιχίσαμε εικόνες-λέξεις και τα αρχικά τους φωνήεντα.. και σε φύλλο εργασίας ακολουθώντας τον πίνακα αναφοράς...

και τα γνωρίσαμε και ξεχωριστά...