Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023

Χρόνος, εποχές, μήνες!!

 Ένα παιχνίδι με το πλανητικό μας σύστημα που ήρθε στην τάξη μας έγινε η αφορμή να μιλήσουμε για τη θέση της γης γύρω από τον ήλιο, τον τρόπο που περιστρέφεται και τον σχηματισμό των εποχών 

 και ένα παραμύθι  για το γέρο χρόνο και τα παιδιά του, τους μήνες, τις εποχές και τα  χαρακτηριστικά τους... 


τα παιδιά μίλησαν για τα χαρακτηριστικά της κάθε εποχής και δικαιολόγησαν τις προτιμήσεις τους!!ξεχώρισαν σε  κάθε εποχή τι ταιριάζει...


και τις έβαλαν στη σωστή σειρά αρχίζοντας από την εποχή που έχουμε τώρα...