Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Η τάξη και τα υλικά μας!!

 Με τις κόλλες, τα ψαλίδια και χρωματιστά χαρτιά δημιούργησαν τα πρώτα έργα τέχνης τους!!

Ανακάλυψαν τις τάξεις τους και τα αντικείμενα που υπάρχουν μέσα σ αυτές και επιδόθηκαν σε ένα κυνήγι κρυμμένου θησαυρού !!! ανακάλυψαν τα αντικείμενα που υπήρχαν στο χαρτί και τα χρωμάτισαν!!