Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012

Σήματα κυκλοφορίας!

Τα σήματα κυκλοφορίας χωρίστηκαν σε ομάδες ανάλογα με τη σημασία τους, Τα παιδιά παρατήρησαν το χρώμα, το σχήμα των σημάτων και στη συνέχεια ανάλογα με τη σημασία τους τα ομαδοποίησαν σε τρεις  ομαδες: αυτά που δηλώνουν υποχρέωση,αυτά που προειδοποιούν και αυτά που απαγορεύουν!