Πέμπτη 8 Μαρτίου 2012

Ζωγραφίζω τα σήματα κυκλοφορίας!

Τα παιδιά ζωγράφισαν τα σήματα κυκλοφορίας που τους άρεσαν περισσότερο αλλά και κάποια δικά τους σήματα.

Απαγορεύεται να χτυπάμε τα μικρά παιδιά

Απαγορεύεται να έρχονται μεγάλα παιδιά(Του Δημοτικού Σχολείου μέσα στη τάξη μας)!!
Απαγορεύεται να σκίζουμε τα βιβλία

Απαγορεύεται να χτίζονται σπίτια!