Σάββατο 19 Μαρτίου 2022

25η Μαρτίου!

Πλησιάζει η μέρα της εθνική επετείου για την 25η Μαρτίου και τα παιδιά του νηπιαγωγείου μας γνώρισαν τα γεγονότα της εποχής εκείνης μέσα από παρουσιάσεις εικόνων, βιβλίων και βιντεάκια.
Γνώρισαν το Κρυφό Σχολειό  παρατηρώντας τον πίνακα του Νικολάου Γύζη . Ποιοι φαίνονται στον πίνακα, τι θα μπορούσαν να συζητούσαν τα άτομα του πίνακα, σε ποιο χώρο βρίσκονται, [τι ρούχα φορούσαν οι άνθρωποι...
άκουσαν το Φεγγαράκι μου λαμπρό , το ποίημα που έλεγαν τα παιδια πηγαίνοντας στο σχολειό....

και κατασκεύασαν το δικό τους πίνακα.......Γνώρισαν τις ηρωίδες Σουλιώτισσες που χόρεψαν τον τελευταίο τους χορό στο Ζάλογγο πριν θυσιαστούν για την πατρίδα...

Ο χορός του Ζαλόγγου  είναι θρύλος με πυρήνα ιστορικό γεγονός που συνέβη μετά την οριστική κατάληψη του Σουλίου από τα στρατεύματα του Αλή πασά τον Δεκέμβριο του 1803. Στην κορυφή του όρους Ζάλογγο, εξελίχθηκαν γεγονότα τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα μια ομάδα Σουλιωτισσών και Σουλιωτών με τα παιδία τους να αποφασίσουν να πεθάνουν ελεύθεροι παρά να πέσουν στα χέρια των Τουρκαλβανών. Έτσι προτίμησαν με μια πράξη αυτοθυσίας, αντί να ατιμαστούν από τον αιώνιο εχθρό τους, να πέσουν από την άκρη του γκρεμού. Ορισμένες πηγές της εποχής, ή μεταγενέστερες, αναφέρουν πως οι Σουλιώτισσες έπεσαν "εν χορώ" και τραγουδώντας. (Βικιπαίδεια)


Τέλος διακοσμήσαμε τις τάξεις μας με ελληνόπουλα και ελληνοπούλες της εποχής εκείνης...