Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017

Πλανήτες....

Οι ονομασίες των πλανητών και ο μαγικός αριθμός 9 των πλανητών μαζί με τον Πλούτωνα έγιναν αφορμή για δραστηριότητες γλώσσας και μαθηματικών στο νηπιαγωγείο μας.
 Σε φύλλα εργασίας αντιστοίχισαν κάθε πλανήτη με το όνομά του παρατηρώντας σχετικό πίνακα αναφοράς....
Αντιστοιχίζω πλανήτες με την ονομασία τους....Αντιστοιχίζω πλανήτες με την ονομασία τους....φύλλο εργασίας!
μέτρησαν και έβαλαν σε σειρά κάθε πλανήτη...

Μετράω  πλανήτες...

βάζω αριθμούς στους πλανήτες... φύλλο εργασίας


ο αριθμός 9