Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012

Άγιος Βασίλης έρχεται...

Το πρόσωπο του Αη-Βασίλη κατασκεύασαν τα παιδιά με CD το οποίο έβαψαν και κόλλησαν πάνω το σκούφο και τη γενειάδα του.