Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2012

Ελεύθερες χριστουγεννιάτικες δημιουργίες!

Τα παιδιά αξιοποιώντας τα περισσεύματα χαρτιών και τις τέμπερες, επιστράτευσαν την φαντασία τους και δημιούργησαν τα δικά τους μοναδικά έργα!!