Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012

Στη Βηθλεέμ!

''Η Παρθένος σήμερον τον υπερούσιον τίκτει
και η γη το σπήλαιον τω απροσίτω προσάγει,
άγγελοι μετά ποιμένων Δοξολογούσι,
Μάγοι δε μετά αστέρος οδοιπορούσιν
δι' ημάς γαρ εγεννήθη
παιδίον νέον, ο προ αιώνων Θεός.''
                              του υμνογράφου Ρωμανού του Μελωδού

Τη Βηθλεέμ με τη φάτνη τους βοσκούς και τους μάγους κατασκεύασαν σήμερα τα παιδιά του νηπιαγωγείου.