Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2012

Χάρτινες φάτνες!!!!

Η χριστουγεννιάτικη κατασκευή της ημέρας είναι μια φάτνη φτιαγμένη με την τεχνική της χαρτοδιπλωτικής και ζωγραφικής.